Merkityksellisyyttä elämään

Talvinen maisema.

Kuka oli Viktor E. Frankl?

Viktor E. Frankl oli aikaansa edellä oleva wieniläinen neurologian ja psykiatrian professori, joka tunnetaan uudenlaisen psykoterapiamuodon, logoterapian kehittäjänä. Frankl on lähtenyt ajatuksesta, että ihminen voi itse vaikuttaa siihen, näkeekö hän menneisyytensä ensisijaisesti painolastina vai koettelemuksena.

Frankl on osoittanut kiistatta, että monet ongelmat voidaan ratkaista huomattavasti yksinkertaisemmalla tavalla käyttäen apuna paradoksaalista intentiota, menetelmää, jonka arvo on oivallettu ammattipiireissä vasta viime vuosina. Frankl ei ollut kovinkaan vakuuttunut siitä, että ihmisen tulisi parantuakseen palata lapsuuteen ja löytää sieltä ongelmiensa juuret. Sen sijaan hän opetti, että ihminen voi tulla onnelliseksi löytämällä elämälleen mielekkyyden ja työstämällä pelkonsa ja muut ongelmansa tässä-ja-nyt, käytännöllisin keinoin. Frankl ei kunnioittanut ajatusta, että ihminen olisi menneisyytensä vanki. Ehkä onnen salaisuus ei ole niinkään tuossa myyttisessä onnellisessa lapsuudessa vaan pikemminkin kyvyissämme kuvitella eteemme mielekäs tulevaisuus ja nähdä menneisyyden koettelemukset voimavaroina, jotka kuljettavat meitä tuota mielekkyyttä kohti.

Elämän tarkoituksen löytyy arvoista

Elämän tarkoituksen ihminen löytää Franklin mukaan arvojen täyttymisestä. Arvot jakaantuvat luoviin, elämys- ja asennearvoihin. Luovat arvot koostuvat kaikesta siitä, mitä ihminen tekee ja luo elämäänsä eri vaiheissa. Elämysarvoja toteutetaan nauttimalla niistä positiivisista kokemuksista, joita elämä meillä tarjoaa. Asennearvot puolestaan liittyvät tilanteisiin, joissa ihmistä kohtaa kärsimys, jota ei voi väistää. Silloin on kyse siitä, miten ihminen suhtautuu vääjäämättömään kohtaloon.

Mitä on logoterapia?

Logoterapia perustuu Franklinin mukaan kolmeen käsitteeseen: 1) tahdonvapaus, 2) tarkoituksen tahto ja 3) elämän tarkoitus. Frankl korosti, että jokaisella ihmisen elämällä on tarkoitus ja että tämä tarkoitus säilyy kirjaimellisesti viimeiseen hengenvetoon saakka. Logoterapian mukaan jopa elämän traagiset ja kielteiset puolet, kuten väistämätön kärsimys, voidaan muuttaa inhimilliseksi saavutukseksi omaksumalla oikeanlainen asenne omia vaikeuksia kohtaan. Jos potilas vaipuu epätoivoon, koska hänen elämänsä näyttäytyy tarkoituksettomalta, hän tarvitsee nimenomaan logoterapia.

Eräs esimerkki logoterapiasta on Franklinin kertomus, jossa vanha mies tuli hänen luokseen, koska oli masentunut vaimonsa kuolemasta. Frankl kysyi, että miten vaimo olisi reagoinut, jos mies olisi kuollut ennen häntä. Mies vastasi, että siinä tapauksessa hänen vaimonsa olisi murtunut täysin. Frankl vastasi, että siinä tapauksessa vaimo on siis säästynyt suurelta kärsimykseltä, ja se on kokonaan miehen ansiota, mutta nyt joudutte maksamaan siitä elämällä hänen jälkeensä ja suremalla häntä. Keskustelu sai miehen löytämään kärsimykselleen tarkoituksen, joka oli siinä, että hän uhrautui vaimonsa puolesta.

Logoterapian rooli?

Logoterapia ei ylitä psykoterapian ja uskonnon välistä rajaa, mutta se jättää uskontoon johtavan oven auki ja jättää potilaan itsensä ratkaistavaksi, kulkeeko hän siitä ovesta vai ei. Potilaan on itse päätettävä, tulkitseeko hän vastuullisuuden vastuuksi ihmiskunnalle, yhteiskunnalle, omalletunnolle vai Jumalalle. Hänen täytyy itse ratkaista, mille, kenelle ja mistä hän on vastuussa.

Teksti on kirjoittamani reflektio kirjasta: Logoterapia -avain mielekkääseen elämään. Viktor E. Frankl. Käytän ratkaisukeskeisessä lyhytterapiatyössäni merkityksellisyyden löytämistä yhtenä työkaluna. Oman merkityksellisen tarinani viime kesältä löydät täältä: Kesä sijaisvanhempana.

One thought on “Merkityksellisyyttä elämään

  1. Pingback: Ylikuormittuminen ja siitä toipuminen - Liikuntaterapeutti

Comments are closed.