Kohti huippusuoritusta

Kaipaatko tukea päästääksesi huippusuoritukseen? Haluatko löytää kehosi rajat? Haluatko päästä hyvään terveyskuntoon?

Ota yhteyttä

Huippusuoritus niin huippu-urheilussa kuin kuntoilussa vaatii yksilöllistä valmennusta. Huippusuoritus ei ole vain huippu-urheilijoiden kyky, vaan jokainen voi saavuttaa sen omasta tasosta huolimatta. Valmennuksen kentällä puhutaan yksilöllisyydestä ja kokonaisvaltaisuudesta, mutta valitettavan kaukana on edellä mainitut tekijät käytännön valmennuksessa. On paljon helpompaa myydä kopioitavia ruoka- ja treeniohjelmia, kuin valmentaa yksilöllisesti.

Urheilussa kehittyminen vaatii oikeanlaista harjoittelua. Keskeisiä valmennuksellisia teemoja voi olla esim. lajinomaisuus, nousujohteisuus, rytmittäminen tai ärsykkeen vaihtelu. Tärkein muuttuja on kuitenkin harjoittelun ja levon oikea suhde. Markkinoilla on ollut jo vuosikausia erilaisia mittareita helpottamaan oikeanlaisen kuormittumisen seurantaa, mutta ne eivät yksilötasolla kerro juuri mitään. Mikään mittari, ei nyt, eikä koskaan tule korvaamaan urheilijan omia kehon tuntemuksia. Kehon kuuntelu ja kehon kunnioitus ovat jääneet valitettavan pienelle huomiolla valmennuskeskusteluissa, koska sitä on vaikea ulkoistaa valmentajalle tai mittareille.

Suomalaisessa valmennus kulttuurissa on voimakkaana johtoajatuksena enemmän ja kovempaa -ajattelu. Yleisellä tasolla enemmän ja kovempaa ajattelu vie urheilijoita lyhyellä tähtäimellä eteenpäin, mutta huippusuorituksessa urheilussa ei ole kyse siitä kuka on harjoitellut enemmän ja kovempaa. Sen vuoksi yksilöllistä ja keholähtöistä valmennusfilosofiaa pitäisi kunnioittaa enemmän. Kehoa kunnioittavan valmennuksen ydinajatus on, ettei yksikään valmentaja tai mittarit ole parempia oman kehosi asiantuntijoita kuin sinä itse. Kehoa kunnioittava valmennusfilosofia on varmin tapa löytää juuri sinun paras suorituskykysi.

Etävalmennuksen avulla pääset omaan huippusuoritukseesi. Etävalmennus tapahtuu whatsapin välityksellä. Etävalmennuksessa minä toimin valmentajanasi ja huolehdin, että kokonaisuus menee kohti tavoitettasi. Sinulla on tärkeä rooli valmennuksen onnistumisessa. Raportoit harjoittelustasi ja tuntemuksistasi minulle viikoittain. Tämä etävalmennus on todellakin henkilökohtainen ja saat kysyä minulta asioista milloin halut. En lähetä sinulle mitään kopioitua harjoitusohjelmia, vaan saat minulta henkilökohtaisia juuri sinulle sopivia ohjeita. Etävalmennuksen keskiössä on kokonaisuuden hallinta ja kehoa kunnioittava valmennusfilosofia. Etävalmennuksen hinta on 60€/KK. 

 

Jos haluat päivittäisen viikko-ohjelman, jossa on tarkkaan kerrottu mitä sinun tulee tehdä, niin tämä valmennus ei ole sinua varten! Jos uskot kivun ja tuskan tuottavan parhaan lopputuloksen, niin tämä valmennus ei ole sinua varten! Jos uskot ainoastaan määrän lakiin, niin tämä valmennus ei ole sinua varten!

 

Jos haluat henkilökohtaista valmennusta henkilöltä, jolla on vahva koulutus (LitM, Ammattivalmentaja, Liikunnaohjaaja AMK, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti) sekä vahva kokemus (yli 20v mukava menestyvässä urheiluvalmennuksessa sekä kuntoilijoiden valmennuksessa) niin TÄMÄ ON SINUN VALMENNUS!