Kohti huippusuoritusta

Kaipaatko tukea päästääksesi huippusuoritukseen? Haluatko löytää kehosi rajat?

Ota yhteyttä

Huippusuoritus huippu-urheilussa vaatii yksilöllistä valmennusta. Valmennuksen kentällä puhutaan yksilöllisyydestä ja kokonaisvaltaisuudesta, mutta valitettavan kaukana on edellä mainitut tekijät käytännön valmennuksessa. On paljon helpompaa myydä kopioitavia ruoka- ja treeniohjelmia, kuin valmentaa yksilöllisesti.

Urheilussa kehittyminen vaatii oikeanlaista harjoittelua. Keskeisiä valmennuksellisia teemoja voi olla esim. lajinomaisuus, nousujohteisuus, rytmittäminen tai ärsykkeen vaihtelu. Tärkein muuttuja on kuitenkin harjoittelun ja levon oikea suhde. Markkinoilla on ollut jo vuosikausia erilaisia mittareita helpottamaan oikeanlaisen kuormittumisen seurantaa, mutta ne eivät yksilötasolla kerro juuri mitään. Mikään mittari ei nyt, eikä koskaan tule korvaamaan urheilijan omia kehon tuntemuksia. Kehon kuuntelu ja kehon kunnioitus ovat jääneet valitettavan pienelle huomiolla valmennuskeskusteluissa, koska sitä on vaikea ulkoistaa valmentajalle tai mittareille.

Suomalaisessa valmennus kulttuurissa on voimakkaana johtoajatuksena enemmän ja kovempaa -ajattelu. Yleisellä tasolla enemmän ja kovempaa ajattelu vie urheilijoita lyhyellä tähtäimellä eteenpäin, mutta huippusuorituksessa urheilussa ei ole kyse siitä kuka on harjoitellut enemmän ja kovempaa. Sen vuoksi yksilöllistä ja keholähtöistä valmennusfilosofiaa pitäisi kunnioittaa enemmän. Kehoa kunnioittavan valmennuksen ydinajatus on, ettei yksikään valmentaja tai mittarit ole parempia oman kehosi asiantuntijoita kuin sinä itse. Kehoa kunnioittava valmennusfilosofia on varmin tapa löytää juuri sinun paras suorituskykysi. Pääset kohti huippusuoritusta etävalmennuksen avulla, joka tapahtuu whatsapin ja puhelimen välityksellä. Etävalmennuksen hinta sovitaan tapauskohtaisesti sen perusteella, mitä sinä valmennukselta haluat!!