Tarvitsetko apua liikuntariippuvuuteen?

Apua liikuntariippuvuuteen.

Ratkaisukeskeisen lyhytterapiaopintojeni lopputyö koskee liikuntariippuvuutta ja sen hoitamista. Tässä lopputyössä yhdistyy ratkaisukeskeisen lyhytterapian opintoni ja taustani liikunta-alan ammattilaisena, sekä kehon kunnioitus urheilussa valmennusfilosofiani. Olen kohdannut valmentajan työssäni liikuntariippuvuutta jo vuosien ajan, mutta aihe on jäänyt aina hieman taka-alalle. Uskon, että moni kuntoilija ja urheilija pääsisi parempaan lopputulokseen, jos pystyisi rentoutumaan ja irtautumaan urheilusta paremmin, kuin mitä moni tällä hetkellä pystyy. Suomalaisessa huippu-urheilussa hoetaan 24/7 mantraa, jolla pyritään sitouttamaan urheilija jatkuvaan urheilun ja elämän optimoimiseen. Liikuntariippuvaisella liikunta on ajatuksissa läsnä 24/7, mutta samalla on läsnä myös tuska ja ahdistus.

Liikunnan myönteisistä vaikutuksista puhutaan eri yhteyksissä jatkuvasti ja samalla pyritään kannustamaan aktiivisempaan liikuntaan. Isossa mittakaavassa on totta, että suurin osa liikkuu liian vähän. Samalla yhä kasvavampi ongelma on, että osalle liikunta on ongelma ja riippuvuus. Liikunnasta on tullut monelle pakokeino elämästä. Olen huomannut, että liikuntariippuvuudesta ei ole tietoa kovinkaan paljon, eikä siihen ole olemassa myöskään selkeää hoitoa.  Lisäksi liikuntariippuvuuden kriteeristö ja hoito on osittain ristiriidassa monen urheiluvalmennuksen perusperiaatteiden kanssa, jolloin liikuntariippuvuuden määritelmän ja hoidon uskottavuus on heikentynyt.

Liikuntariippuvuuden kriteeristö on monialalainen ja ehkä siksi moni ei osaa edes ajatellakaan, että liikunta on itselle riippuvuus. Liikuntariippuvaiselle liikunta on pakkomielle, josta ei enää saa entisenlaista nautintoa. Liikuntaa on siis pakko tehdä. Käytännössä liikuntariippuvuus voi näkyä esim. niin, ettei osaa pitää lepopäiviä tai tekee treenit aina samalla tavalla ja samaan aikaan. Psyykkiset tai fyysiset vammat eivät myöskään hidasta urheilua vaan, treenit tehdään silti. Liikuntariippuvaiselle liikunnasta on tullut lähes uskonto, jolloin sosiaalinen elämä, perhe-elämä ja työelämä jäävät taka-alalle. Liikuntariippuvuus ei kuitenkaan ole mikään joko tai ongelma, ja siksi jo pienemmätkin liikuntariippuvuuden merkit aiheuttavat liikunnan myönteisten vaikutusten vähenemistä ja lopulta ongelmien kasaantumista.

Liikuntariippuvaiselle haastavaa on seuraavat asiat:

  • Kyvyttömyys kontrolloida liikunnan toistomäärää
  • Toistuva liikunta fyysisitä ongelmista huolimatta
  • Kyvyttömyys kontrolloida liikunnan intensiteettiä
  • Liikunta hallitsee vapaa-aikaa
  • Liikkuminen mieluummin, kuin yhteisen ajan viettäminen ystävien tai perheen kanssa
  • Liikunta ärtyisyyden, levottomuuden ja muiden kielteisten tunteiden välttämiseksi

Etsin henkilöitä, jotka kokevat kärsivänsä liikuntariippuvuudesta ja haluavat apua tilanteeseensa. Tarjoan valituille henkilöille ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa viiden tapaamisen verran, jossa lähestytään liikuntariippuvuutta ratkaisukeskeisen lyhytterapian avulla. Valitut henkilöt saavat tapaamisten välille kotitehtäviä ja harjoitteita. Tapaamiset voidaan järjestää myös etänä. Tärkein kriteeri on osallistujan oma halu toipua liikuntariippuvuudesta.

Valitsen koeasiakkaani yhteydenottojen perusteella ja ilmoitan heille alkavasta lyhytterapiasta henkilökohtaisesti. Jos olet aiemmin kärsinyt liikuntariippuvuudesta ja olet jo toipumassa siitä, olisi mielenkiintoista kuulla myös tarinasi!

Ota rohkeasti yhteyttä tai vinkkaa asiasta kaverille!