Etäterapiaa

Etäterapia.

Tein tänään koko päivän terapiaa etänä. Videoyhteyden välityksellä tehty etäterapia on asiakkaallekin helppoa ja nopeaa. Etäterapian hyötynä on myös pienempi kynnys terapian aloittamiselle. Osa asiakkaista on tyytyväisiä siitä, ettei kotoa tarvitse lähteä mihinkään. Terapian onnistumisen kannalta oleellista ei ole se tavataanko kasvotusten vai netin välityksellä, vaan se, millaiseksi terapeutin ja asiakkaan välinen vuorovaikutussuhde rakentuu. Etäterapiassa korostuu terapian ydin; kuunteleminen ja ihmettely. Minulle etäterapia sopii loistavasti ja tykkään tehdä sitä erilaisten asiakkaiden kanssa. On aina mielenkiintoista aloittaa uuden asiakkaan kanssa, kun ei tiedä, että missä päin suomea asiakas on. 😊 Lyhytterapia ei korvaa psykoterapeuttien tai psykologien tekemään työtä, mutta lyhytterapia on monelle riittävä ja ennen kaikkea helpompi tapa lähteä hoitamaan asioita. Joillekin lyhytterapia on ponnahduslauta lähteä selvittelemään omia asioita psykoterapian avulla. Osaan tarvittaessa nostaa kädet ylös ja ohjata asiakkaan kokeneempien ammattilaisten luokse.