Tervetuloa lyhytterapiaan harjoitusasiakkaaksi!

Lyhytterapian harjoitusasiakkaat.

HARJOITUSASIAKKAAT LÖYTYNEET!!! Vapaaehtoisia harjoitusasiakkaita löytyi runsaasti. En pysty ottamaan kaikkia vastaan. Myöhemmin keväällä aloitan lyhytterapiavastaanottoa opiskelijahintaan.

Opiskelen Jyväskylän kesäyliopiston järjestämässä psykoterapeuttiset valmiudet ja ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (45op) koulutuksessa. Koulutus kestää lokakuuhun 2020 saakka. Opintoihini kuuluu vähintään 50 tuntia harjoittelua asiakkaiden kanssa. Työskentelystä laaditaan erikseen sopimus.

Lyhytterapia on 1-20 tapaamiskerran prosessi, se  on tavoitteellista ja luottamuksellista työskentelyä. Jokaisen asiakkaan kanssa sovitaan erikseen kuinka monesta kerrasta harjoitteluterapia koostuu. Ensimmäisen tapaamisen kesto on 1,5h ja seuraavien 1h. Lyhytterapian avulla voidaan lisätä ihmisen itseymmärrystä sekä kehittää ongelmanratkaisutaitoja. Lyhytterapiasta  on hyötyä erilaisissa elämän kriiseissä. Lyhytterapia ei oikeuta Kelan korvaavuuteen, eikä siis ole sama asia kuin suojattu ammattinimike psykoterapeutti.

Vahvuutenani on ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen. Tuen hyvinvoinnin, kuten syömisen ja liikkumisen pulmissa. Lisäksi voin olla avuksi uupumukseen, parisuhteeseen ja vuorovaikutukseen liittyvissä haasteissa. Haluan kehittää taitojani monipuolisesti, joten ota rohkeasti yhteyttä! Harjoitteluterapiat ovat asiakkaalle maksuttomia.